104 LATA TEMU BRODNICA POWRÓCIŁA W GRANICE NIEPODLEGŁEJ POLSKI


Plakat do wydarzenia

Z okazji styczniowych uroczystości 104. rocznicy powrotu Brodnicy w granice niepodległej Polski oraz 79. rocznicy wyzwolenia Brodnicy spod okupacji hitlerowskiej, 18 stycznia br. o godz. 12.30 pod Pomnikiem Wdzięczności w imieniu mieszkańców miasta i powiatu kwiaty złoży Burmistrz Brodnicy, Starosta Brodnicki oraz delegacje organizacji i stowarzyszeń związanych z regionem. Natomiast o godz. 13.00 w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy odbędą się uroczystości związane ze styczniowymi rocznicami (wstęp na zaproszenie).

Program uroczystości:

godz. 12.30
Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności przez Burmistrza Brodnicy i Starostę Brodnickiego

godz. 13.00 (wstęp na zaproszenie)
Uroczystość w Pałacu Anny Wazówny:
– powitanie gości przez Burmistrza Brodnicy i Starostę Brodnickiego
– wręczenie medali i wyróżnień
– część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy
– toast okolicznościowy

Z kart historii…
104 lata temu Brodnica powróciła do macierzy. W granice wolnej Polski nasze miasto wróciło 18 stycznia 1920 roku. Niemcy, zaczęli pakować swój dobytek 16 stycznia 1920 r. W grupach opuszczali Brodnicę. Tego dnia oddziały Grenzschutzu zebrały się na Dużym Rynku wokół pomnika poległych w wojnie francusko-pruskiej (1870-1871) i tam odbył się ostatni capstrzyk. Z pomnika uroczyście zdjęto pruskiego, czarnego orła i zaniesiono go do koszar. 18 stycznia 1920 r. pozostałe oddziały wojska niemieckiego opuściły miasto. Od strony Rypina zaczęły wkraczać oddziały wojska polskiego dowodzone przez gen. Stanisława Pruszyńskiego. Chlebem i solą powitał ich na brodnickim Dużym Rynku Augustyn Gapa, ówczesny burmistrz miasta w towarzystwie starosty Władysława Olszewskiego.

Druga rocznica obchodzona w styczniu to wyzwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej. Brodnicę oswobodziły 23 stycznia 1945 roku wojska radzieckie. Wkroczenie wojsk Armii Czerwonej obok wyzwolenia, pociągnęło za sobą poważne zniszczenia budynków mieszkalnych, zakładów produkcyjnych, a także niestety, rabunki, aresztowania i deportacje miejscowej ludności. W gruzach legły marzenia oraz plany wielu mieszkańców naszego miasta i regionu o wolnej i w pełni suwerennej Polsce. Na prawdziwą wolność przyszło nam czekać aż do 1989 roku.

Źródło: Urząd Miejski w Brodnicy