jez. Strażym – jez. Kurzyny – jez. Robotno – jez. Wielkie Partęczyny – jez. Ląkorz, 13,3 km


jez. Strażym – jez. Kurzyny – jez. Robotno – jez. Wielkie Partęczyny – jez. Ląkorz, 13,3 km

Szlak prowadzi wsch. odgałęzieniem kompleksu jezior, przez które przepływa Skarlanka; bardzo malowniczy, na odcinku zarastającego jez. Kurzyny dość uciążliwy.
Jez. Strażym pełni na Pojezierzu Brodnickim funkcję jeziora „rozrządowego”, gdyż można z niego płynąć w 3 kierunkach: w kierunku pd. – na jez. Bachotek i Drwęcę, w kierunku pn. – zach. – na jeziora: Zbiczno i Ciche oraz w kierunku pn. – na jeziora Wielkie Partęczyny i Łąkorz. Płynąc na pn., napotykamy największą i praktycznie jedyną przeszkodę na opisywanych szlakach wodnych, jaką stanowi jaz wys. 6 m w miejscowości Grzmięca, w pobliżu ujścia Skarlanki do jez. Strażym. Gdy rozpoczynamy wycieczkę z Grzmięcej, możemy od razu wodować kajaki powyżej jazu, kilkadziesiąt metrów od mostu na szosie Zbiczno -Pokrzydowo. Gdy płyniemy z sąsiednich jezior, musimy kajaki przenieść zach. brzegiem Skarlanki. Skarlanka powyżej podpiętrzenia jest szeroka i głęboka, a jej brzegi porastają okazałe drzewa.
Po ok. 600 m na pn. od jazu, po wsch. stronie znajduje się kanał, którym po ok. 0,5 km można dotrzeć do położonego wśród wysokich wzgórz jez. Strzemiuszczek.
Płynąc dalej Skarlanką, skręcamy po chwili w kierunku zach. i docieramy do betonowego mostu. Przed mostem przepływamy pod nisko pochyloną nad wodą brzozą. Dalej płyniemy wśród mokradeł i w odległości ok. l km od mostu wpływamy na jez. Kurzyny, które składa się z 4 rozlewisk połączonych przewężeniami. Jest ono bardzo płytkie i silnie zamulone, z gęstymi wodorostami, wśród których występuje wspomniana wcześniej roślina owadożerna – pływacz pospolity. Płynie się dość ciężko. Trudno jest też utrzymać właściwy kierunek, chociaż orientację ułatwiają ściany lasu (w strefie przylegającej do łąk z dużym udziałem olszy i brzozy), który w mniejszej lub większej odległości towarzyszy trasie spływu.
Pierwsze, dogodne do biwakowania miejsce znajduje się dopiero za trzecim rozlewiskiem, obok zniszczonej kładki dla pieszych (3,4 km). Za czwartym rozlewiskiem kończą się też łąki i las dochodzi do wody. Przepływamy pod mostem (4.3 km) i wpływamy na malownicze jez. Robotno, otoczone ze wszystkich stron borami sosnowymi. Nad nim kilka dogodnych miejsc do biwakowania, ale polany na zach. brzegu zajęte są zazwyczaj przez obozy harcerskie. Szlak prowadzi dokładnie na pn., bliżej wsch. brzegu. Obok obozowiska harcerskiego wypływamy z jeziora i kanałem przechodzącym w rozlewisko, kierujemy się w stronę jez. Dębno. Po lewej stronie rozlewiska samotne gospodarstwo. Skręcamy w prawo i łukiem wpływamy na pn. część jez. Dębno, otoczonego pięknym lasem, z dostępnymi brzegami.
Szlak przecina tylko pn. część jeziora. Płyniemy w kierunku pn. – wsch., mając brzeg po lewej stronie, a nad nim kolonię skromnych domków letniskowych. Po kilkuset metrach dopływamy do mostu na szosie Ciche – Tereszewo (6,6 km). Niedaleko stąd znajdują się 2 rezerwaty torfowiskowe -„Okonek” i „Stręszek”
Za mostem znajduje się największe jezioro Pojezierza Brodnickiego – Wielkie Partęczyny. Składa się ono z jakby 2 przesuniętych względem siebie akwenów, oddzielonych płaskim i podmokłym półwyspem. Wzdłuż prawie całego, wsch. brzegu ciągną się ośrodki wypoczynkowe. Oprócz obiektów zakładowych znajduje się tu również ogólnodostępny zespół domków turystycznych oraz pole namiotowe. W tej części jeziora położona jest też wyspa zw. „Wielką Syberią”, na której znajduje się rez. przyrody „Wyspa na Jeziorze Wielkie Partęczyny”. W rezerwacie występuje storczyk obuwik.
Szlak kajakowy prowadzi początkowo na pn., a po ominięciu z lewej półwyspu wcinającego się w jezioro skręca w lewo, by po wpłynięciu na akwen zach., ponownie skierować się na pn. Na zach. brzegu plaża i kąpielisko ośrodków zakładowych, a za nimi ujście kanału z jez. Małe Partęczyny (9,1 km). Kanał jest wąski i płytki, ale niedługi i po ok. 400 m możemy znaleźć się na tym uroczym i cichym, otoczonym wysokimi brzegami jeziorze, w którym występuje m.in. rogatek sztywny i jezierza morska. Po powrocie z jez. Małe Partęczyny kierujemy się dalej na pn., wzdłuż zach. brzegu jez. Wielkie Partęczyny i dopływamy do kanału łączącego go z jez. Łąkorz (10,4 m). W odległości ok. l km od tego miejsca, do pn. – wsch. części akwenu wpływa Skarlanka, odwadniająca położone poza Parkiem Jez. Skarlińskie.
Kanał, którym płyniemy do jez. Łąkorz jest bardzo malowniczy, chociaż spotyka się na nim przeszkody w postaci zwalonych drzew i kładki. Po przepłynięciu ok. l km jesteśmy na jez. Ląkorz. Z lewej strony widoczne wysokie, zalesione wzgórze czołowo-morenowe, a w jego sąsiedztwie skromny, zakładowy ośrodek campingowy oraz leśniczówka Grabiny. Pozostałe brzegi są w większości niezalesione. Naprzeciw wylotu kanału, po drugiej stronie wieś Łąkorek, w której znajduje się przyst. PKS i sklep. Spływ możemy zakończyć na zach. brzegu, w ujściowym odcinku rzeczki, odwadniającej Jez. Głowińskie i jez. Osetno, przy szosie Łąkorz – Brodnica (13,3 km).

źródło: „Brodnicki Park Krajobrazowy”, Stefan Iwicki, Andrzej Zielski, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1990