Leśniczówka Rosochy – wokół jez. Mieliwo – leśniczówka Rosochy, zn niebieskie, żółte, bez znaków, zn. niebieskie, 8,8 km


Leśniczówka Rosochy – wokół jez. Mieliwo – leśniczówka Rosochy, zn niebieskie, żółte, bez znaków, zn. niebieskie, 8,8 km

Szlak prowadzi wokół jez. Mieliwo, przez zalesiony, bardzo atrakcyjny przyrodniczo fragment Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Na trasie rez. „Mieliwo”.
Od leśniczówki Rosochy idziemy za zn. niebieskimi w kierunku wsch., tłuczniową drogą. Po ok. 300 m skręcamy w prawo, dróżkę wiodącą skrajem lasu. Kwitną tu: w czerwcu piękna lilia złotogłów (chron.), w pełni lata, na bardziej suchych stanowiskach żółto naparstnica zwyczajna (chron.), karminowo goździk, kartuzek i bodziszek czerwony oraz żółtozielona, okazała pluskwica europejska (chron.). Dochodzimy do jednej z zatok jez. Mieliwo, w której występują m. in.: rdestnice i wywłócznik, tworząc tzw. łąki podwodne.
Dróżka wiedzie nad jeziorem, w bogatym borze mieszanym z dominacją sosny, ale także dużym udziałem dębu. Po pewnym czasie towarzyszące nam jez. Mieliwo przechodzi w długą i wąską zatokę, w której na płytkim i mulistym dnie rośnie rzadko spotykana jezierza morska. Po obejściu pd. – wsch. krańca zatoki, idziemy dalej szlakiem niebieskim w kierunku pd., w odległości kilkuset metrów od jeziora. W dalszym ciągu trasa wiedzie przez bór mieszany, w którym występują chronione: naparstnice, pluskwice i lilia złotogłów. Po ok. 3,7 km od leśniczówki Rosochy dochodzimy do drogi, którą biegnie szlak żółty.
Dalej kierujemy się za zn. żółtymi (trasa 1). Po przejściu ok. l km (4,7 km) skręcamy w drogę odchodzącą w prawo, w kierunku pn., wzdłuż zach. brzegu jez. Mieliwo. Po prawej stronie torfowisko, po lewej bór mieszany. Na torfowisku rośnie olsza czarna i kruszyna. a w runie leśnym występują: dzwonek brzoskwiniolistny, marzanka wonna, żankiel i trzcinnik. Droga wiedzie dalej wzdłuż stromej skarpy nad jeziorem. Po ok. 3,0 km (8,0 km trasy) docieramy do położonego po prawej stronie drogi rez. leśnego „Mieliwo”.
Po zwiedzeniu rezerwatu idziemy dalej w kierunku pn. do szlaku niebieskiego, którym w prawo dochodzimy do leśniczówki Rosochy (8,8 km).

źródło: „Brodnicki Park Krajobrazowy”, Stefan Iwicki, Andrzej Zielski, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1990