INAUGURACJA ROKU ARTYSTYCZNEGO BDK 2019/2020


9 września, o godzinie 17:00, zapraszamy na Inaugurację Sezonu Artystycznego BDK 2019/2020! Zajęcia wznawiają wszystkie pracownie BDK, a podczas oficjalnego otwarcia instruktorzy przedstawią ofertę programową na najbliższy sezon artystyczny. Tego dnia odbędzie się również nabór do sekcji, pracowni artystycznych i klubów zainteresowań, działających w Brodnickim Domu Kultury, jeśli więc chcesz skorzystać z naszej oferty, nie zwlekaj, zapisz się na zajęcia już 9 września!

Na zajęcia do poszczególnych sekcji zapraszają:
Instruktor Joanna Nehring-Roszkowska:
* Pracownia wokalna BDK (zajęcia indywidualne, poprzedzone przesłuchaniem)

Instruktor Aneta Giemza-Bartnicka:
* Młodzieżowy Teatr „CBR’60”,
* Teatrzyk dziecięcy „Nie z tej beczki”,
* Koło recytatorskie „Sztuka mowy”.

Instruktor Karina Rybszleger:
* Zespół Tańca Nowoczesnego „Uniq Junior” (hip-hop, disco dance: 5-7 lat),
* Szkółka Tańca Nowoczesnego „Uniq” (hip-hop, disco dance: 8-12 lat).

Instruktor Maciej Zayda Zajda:
* Brodnicka Grupa Taneczna „Good lock”: gr. młodsza (6-12 lat) i gr. starsza (13-19 lat),
* ZUMBA®KIDS młodsi (3-5 lat),
* ZUMBA®KIDS starsi (6-13 lat),
* Party fit – zajęcia taneczne dla dorosłych,
* OD NOWA – zajęcia taneczne dla seniorów ze STOWARZYSZENIA OD NOWA
* Taniec ludowy (6-12 lat)

Instruktor Magdalena Dobrosielska-Jankowska:
* Pracownia rysunku, malarstwa, ceramiki i małej formy rzeźbiarskiej (od lat 12)

Instruktor Marcin Szymielewicz:
* Pracownia rysunku i malarstwa (grupa 6-8 lat, 9-11 lat)

Instruktor Mateusz Gutfeld:
*
Grupa Cyrkowa”BeDeKus”

Ponadto, w Brodnickim Domu Kultury działają:

* Szkoła Tańca Współczesnego Daria Szczecińska (grupa 8-12 lat i grupa 13-19 lat) oraz zajęcia z tańca ludowego

* Szkoła Tańca Towarzyskiego „J&K Drobotko” (zajęcia dla dorosłych – gr. początkująca i gr. zaawansowana)

* Szkoła Tańca House of Dance Marka Tęgowskiego:
– zajęcia baletowe dla dzieci w wieku 4-7 lat (grupa początkująca i zaawansowana),
– jazz dla początkujących.

* Dyskusyjny Klub Filmowy „Brodnica”, Kinoteka Brodnica (Kasia Watkowska)

* JOGA dla POCZĄTKUJĄCYCH
instruktor Joanna Laskowska

* BRODNICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN – ANITA MATURA (dzieci i młodzież)

* Kółko szachowe – opiekun MARCIN MACKIEWICZ – poniedziałek, godz. 16:30

* Miejski Chór „Canto Grazioso” – dyr. Iwona Mrozinska

* Miejska Orkiestra Dęta – kapelmistrz Wojciech Seliwiorstow

* Klub Brydżowy (Kazimierz Namysł)

* Klub Seniora „BRODNICZANKA” – opiekun Barbara Glinka

* Klub Seniora „ZIEMIA MICHAŁOWSKA” – opiekun Teresa Ostrowska

* Samodzielne Zakładowe Koło Emerytów i Rencistów „POLMO”

* Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, koło w Brodnicy

* Sala prób dla zespołów muzycznych – opiekun Kacper Nadolski

CENNIK ZAJĘĆ BRODNICKIEGO DOMU KULTURY 2018/2019:

PRACOWNIA WOKALNA – 40 zł za miesiąc lub 10 zł za zajęcia 30 minutowe oraz 60,00 zł za miesiąc lub 15,00 zł za zajęcia 45 min.

PRACOWNIA RECYTATORSKA „SZTUKA MOWY” , TEATRZYK DZIECIĘCY „NIE Z TEJ BECZKI” MŁODZIEŻOWY TEATR CBR’60 – 20 zł za miesiąc lub 5 zł za jednorazowy udział w zajęciach.

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA, GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I PROJEKTOWANIA PLASTYCZNEGO – 20 zł za miesiąc lub 5 zł za jednorazowy udział w zajęciach.

PRACOWNIA CERAMIKI I MAŁEJ FORMY RZEŹBIARSKIEJ – 60,00 zł za miesiąc lub 15,00 zł opłata jednorazowa

PRACOWNIA TAŃCA:
*BRODNICKA GRUPA TANECZNA „GOOD LOCK” (wszystkie grupy), SZKÓŁKA TAŃCA NOWOCZESNEGO „UNIQ”, ZUMBA®KIDS, ZUMBA®KIDS JUNIOR – 20 zł za miesiąc lub 5 zł za opłata jednorazowa;
*ZAJĘCIA TANECZNE DLA SENIORÓW – 10,00 zł opłata jednorazowa,
*PARTY FIT – 10,00 zł opłata jednorazowa.

GRUPA CYRKOWA „BeDeKus” – 5 zł opłata za jednorazowy udział w zajęciach

KÓŁKO SZACHOWE – zajęcia zwolnione z opłat, gdyż Brodnicki Dom Kultury nie finansuje kosztów działalności Koła, za wyjątkiem organizowanych zawodów i konkursów szachowych.

MIEJSKI CHÓR „CANTO GRAZIOSO” – zwolniony z opłat, a zakres wydatków związanych z jego funkcjonowaniem jest określony w budżecie Brodnickiego Domu Kultury i może być korygowany w ciągu roku.

SALA PRÓB – 20 zł za jednorazowe wejście (próba nie dłuższa niż 2h).

STUDIO NAGRAŃ – 5,00 zł za jednorazowe wejście.

W związku z przystąpieniem Brodnickiego Domu Kultury do programu „Karta Dużej Rodziny” dla wszystkich uprawnionych rodzin 3+ stosuje się obniżenie opłaty za zajęcia o 50%.. W szczególnych przypadkach na pisemny wniosek zainteresowanych dyrektor Brodnickiego Domu Kultury może podjąć decyzję o całkowitym zwolnieniu z opłat za zajęcia.

Źródło: Brodnicki Dom Kultury