BRODNICA – MOJE MIASTO, A W NIM…


W ramach obchodów 100. rocznicy Powrotu Brodnicy do Macierzy, zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Brodnica – moje miasto, a w nim…”.

Fotografie mają nawiązywać do tytułu konkursu. Uczestnik może przesłać maksymalnie trzy fotografie. Każda z nich ma zawierać tytuł i opis autora zdjęcia. Na prace konkursowe czekamy do 29 listopada 2019 roku.

Na autorów najlepszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody. Za zajęcie I miejsca zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 1000 zł brutto. Za zajęcie II miejsca laureat otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 500 zł brutto, za zajęcie III miejsca laureat otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 250 zł brutto. Zwycięzca głosowania wśród internautów otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 250 zł brutto.

W celu wyłonienia zwycięzców konkursu, komisja konkursowa oceni wszystkie prawidłowo nadesłane prace konkursowe i dokona wyboru najlepszych prac.

W celu wyłonienia zwycięzcy głosowania wśród internautów, przeprowadzone zostanie głosowanie wśród internautów na profilu facebookowy Organizatora (https://www.facebook.com/Brodnica.PL.oficjalny.profil.miasta/). Głosowanie polegać będzie na zareagowaniu na zdjęcie w poście konkursowym organizatora. Autor zdjęcie z największą ilością reakcji otrzyma nagrodę internautów.

Zdjęcia w formacie jpg o bokach min. 2000 pikseli należy dostarczyć na nośniku CD, DVD lub pendrive. Prace konkursowe wraz z podpisaną kartą zgłoszenia i wymaganymi podpisanymi oświadczeniami stanowiącymi załącznik do Regulaminu należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – RWI”.

Zwycięskie prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej zorganizowanej podczas styczniowych uroczystości z okazji 100. rocznicy Powrotu Brodnicy do Macierzy.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa, zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na uczestnictwo osób niepełnoletnich znajdują się w regulaminie konkursu zamieszczonym w załączniku niniejszej informacji. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13 grudnia 2019 roku.

Organizator: Urząd Miejski w Brodnicy

Regulamin: http://www.brodnica.miasto.biz/aktualnosci/download/file_id/4649/doc_id/3071.html

Karta zgłoszeniowa:
http://www.brodnica.miasto.biz/aktualnosci/download/file_id/4650/doc_id/3071.html

Zgoda rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej:
http://www.brodnica.miasto.biz/aktualnosci/download/file_id/4651/doc_id/3071.html

Źródło: Urząd Miejski w Brodnicy