PRZYRODNICZY SPACER Z KRÓLEWNĄ ANNĄ


Warto wybrać się na ten spacer…

Muzeum w Brodnicy i Centrum Edukacji Ekologicznej realizować będą w dniu 25 lipca wydarzenie turystyczno – promocyjne pn. „Przyrodniczy spacer z królewną Anną po zielonym Pojezierzu Brodnickim” . Przedsięwzięcia jest częścią projektu „Kujawsko-Pomorskie! Lubię tu być…… na zielonym”.

W programie wydarzenia planujemy zorganizować zwiedzanie z przewodnikiem Centrum Edukacji Ekologicznej, które działa przy Muzeum w Brodnicy i przeprowadzenie tam krótkiej prelekcji na temat ochrony środowiska przed szkodliwymi działaniami człowieka w kontekście poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców naszego województwa.

Ponadto, zorganizowany zostanie 4 godzinny spacer przyrodniczy z przewodnikiem, wiodący ścieżką edukacyjno – przyrodniczą „Bobrowiska” na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy wydarzenia będą mogli również wziąć udział w konkursie pn. „ Zielone Pojezierze Brodnickie”, na zakończenie spaceru przyrodniczego.

Celem projektu jest promocja walorów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego i poszerzenie wiedzy na temat chronionych przyrodniczo obszarów. Projekt zakończy koncert piosenki turystycznej na brodnickim zamku. Ponadto, w czasie trwania wydarzenia pracownicy Muzeum w Brodnicy opowiadać będą nie tylko o walorach przyrodniczych naszego regionu, ale także o królewnie Annie Wazównie i jej działaniach na rzecz przyrody.

W związku z pandemią i wynikającymi z niej obostrzeniami planujemy, że w wydarzeniu weźmie maksymalnie udział 40 osób dorosłych, które zostaną podzielone na dwie lub trzy grupy. Osoby zainteresowane projektem mogą zgłaszać w nim swój udział od piątku 17. 07. br. do piątku 24.07.br. w godz. pracy muzeum pod nr. tel. 56 49 505 70. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Muzeum w Brodnicy i prowadzone przez muzeum Centrum Edukacji Ekologicznej , ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica. Projekt finansowany jest w ramach programu Edukacja Społeczności Zamieszkujących Obszary Chronione Województwa Kujawsko – Pomorskiego przez Fundusze Europejskie z programu Struktura i Środowisko, Województwo Kujawsko – Pomorskie.

                                                                                            

Źródło: Muzeum w Brodnicy