PIKNIK Z HISTORIĄ BRODNICY – ON LINE


Fundacja Brama Epok zaprasza na projekt pod nazwą Piknik z historią Brodnicy. W ramach projektu odbędą się 3 spacery historyczne on-line połączone z konkursem z nagrodami dla publiczności. Wydarzenia on-line odbędą się w dniach 15 sierpnia, 15 września i 15 października 2020 r. Spacery będą transmitowane na kanale YouTube bądź za pomocą mediów społecznościowych. Będą dotyczyły ważnych wydarzeń, dat i miejsc na mapie Brodnicy. Dodatkowo opublikowany będzie koncert zespołu muzyki dawnej. Wydarzenie dofinansowane ze środków Gminy Miasta Brodnicy.

https://www.youtube.com/channel/UCpMUcK31zb6bQCClO6EzXIQ?fbclid=IwAR3v46ciftcEszbgX-GHzxmDZ0P65Qv8v1Jj-jJN3TkWWH7htBn6DfU_2Rw

Źródło: Urząd Miejski w Brodnicy